Yayınlarımız

Adı: Ekolojik (Organik, Biyolojik) Tarım

Editörler: Prof. Dr. Uygun Aksoy

Hazırlayan ve Yayınlayan Kuruluşlar:

Adı: Ekolojik Tarım Eğitimi Ders Notları

Hazırlayan ve Yayınlayan Kuruluşlar: Tarım ve Köyişleri Bakanlığı İzmir İl Müdürlüğü, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Seracılık ve Narenciye Araştırma Enstitüsü - Antalya, ETO (Ekolojik Tarım Organizasyonu Derneği)

Adı: Türkiye I. Ekolojik Tarım Sempozyumu

Tibyan Yayıncılık

Hazırlayan ve Yayınlayan Kuruluşlar: Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, İzmir İl Müdürlüğü, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi, ETO (Ekolojik Tarım Organizasyonu Derneği)

Adı: Türkiye II. Ekolojik Tarım Sempozyumu

Hazırlayan ve Yayınlayan Kuruluşlar: ETO (Ekolojik Tarım Organizasyonu Derneği), Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi

Adı: Organik Tarım

Hazırlayan ve Yayınlayan Kuruluşlar: Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, İzmir İl Müdürlüğü, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi, ETO (Ekolojik Tarım Organizasyonu Derneği)

Adı: Dünyada ve Türkiyede Ekolojik Tarım Ürünler Üretimi, İhracatı ve Geliştirilme Olanakları

Hazırlayan ve Yayınlayan Kuruluşlar: İstanbul Ticaret Odası, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi, ETO (Ekolojik Tarım Organizasyonu Derneği)

Adı: Türkiye III. Ekolojik Tarım Sempozyumu

Hazırlayan ve Yayınlayan Kuruluşlar: Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü, Ekolojik Tarım Organizasyonu Derneği, Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi