Hakkımızda

ETO DERNEĞİ, Türkiye’de ekolojik (=organik, biyolojik) tarımın ek çatı altında hızlı ve sağlıklı gelişimini sağlamak amacıyla üretici, tüketici, işleyici, tüccar, sertifikasyon kuruluşları çalışanları, araştırıcı ve teknik elemanların katılımıyla 1992 yılında İzmir’de kurulmuş bir şemsiye organizasyondur.

Günümüze dek ekolojik tarımın farklı alanlarında çok sayıda seminer, konferans, sempozyum, panel ve eğitim programı düzenlemiş, eğitim materyalleri hazırlamış, böylece kapasite geliştirmeye önemli katkı sağlamış, özellikle hassas alanlarda ekolojik tarımın benimsenmesine yönelik birçok ulusal ve uluslararası proje yürütmüş veya proje ortağı olarak görev almış, kamuoyunu bilgilendirme amacıyla çok sayıda etkinlik ve fuarlara katılmıştır.

ETO Genel Merkez Yönetim Kurulu (2019-2022)

 • Yönetim Kurulu Başkanı: Prof. Dr. Uygun AKSOY
 • Yönetim Kurulu Başkan Yrd.: Osman ÇETİN
 • Sayman: Tolga USKUÇ
 • Üye: Ayhan SÜMERLİ
 • Üye: Emel Fatma TÜRK ERKAN
 • Üye: Dr. Alev KIR

Derneğimizin Amacı

Ekolojik tarımın tanıtılmasına, yayılmasına, sevdirilmesine ve bu konu ile ilgili bulunan bilimsel araştırmaların yapılmasına çalışmak;

Ekolojik tarımın teknik ve ticari alanlarında faaliyetlerde bulunan kişi, kurum ve kuruluşlar arasındaki faaliyetleri düzenlemek, çalışmaları teşvik etmek, mesleki formasyonlarının gelişmesine ve menfaatlerinin korunmasına yardımcı olmak;

Üniversiteler, araştırma kurumları ve kuruluşlarıyla gerekli her türlü işbirliğini ve organizasyonu sağlamak;

Ekolojik ürünler için iç pazar oluşturulmasına çalışmak ve desteklemek;

Ekolojik ürünler ile ilgili iç ve dış pazarın sağlıklı geliştirilmesine katkıda bulunmak ve denetlemek; kontrol ve sertifikasyon aşamalarında organizasyon desteğinde bulunmak;

Üretim, işletme ve pazarlama aşamalarında ortaya çıkan tüm sorunların çözümünde ilgili yerli ve yabancı, özel ve tüzel, kişi ve kuruluşlar ile ilişkilerde bulunmak, inceleme yapmak, rapor düzenlemek ve kamuoyunu aydınlatmaktır.

Faaliyetlerimiz

 • Eğitim kursları ve çalıştayları,
 • Konferans ve sempozyumlar,
 • Yayınlar,
 • Danışmanlık hizmetleri,
 • Organizasyon hizmetleri,
 • Özel standartlar,
 • Projeler,
 • Organik pazar organizasyonu,
 • Organik ürünlerin tanıtımı,
 • Organik tarımda izin verilen girdilerin listesi (http://www.eto-ogl.com/)
 • Bio123 (www.bio123.net)
 • Bireysel ve kurumsal üyelerden oluşan ulusal ağ,
 • İş ve eleman arama portalı (www.cvyolla.com/ETO)

Üyelerimiz

 • Üreticiler,
 • Tüketiciler,
 • Akademisyenler,
 • Kamu çalışanları,
 • Kontrol ve sertifikasyon kuruluşları,
 • Organik tarım firmaları (ihracat, perakende, toptan),
 • Laboratuvarlar,
 • Danışmanlar,
 • Tarımsal girdi firmaları,
 • Ve diğer ilgili alanlar