Türkiye, farklı organik ürünleri üretmek için son derece elverişli üretim koşullarına sahiptir: işçilik ücretlerinin nispeten düşük olması, iklim koşullarının uygunluğu ve Avrupa’ya yakınlığı Türkiye’yi organik ürün tedariki bakımından uygun bir konuma getirmektedir. Ayrıca, karayolları vb. mevcut altyapı özellikleri bakımından üstünlüğü benzer üretim koşullarına sahip diğer ülkelere göre avantaj sağlamaktadır. Hükümetin organik tarım konusundaki olumlu yöndeki tutum ve destek politikaları organik tarım açısından kesinlikle iyi bir katkıdır.

Üretim alanlarının küçük ölçekli oluşu, üreticilerin eğitim seviyelerinin genel olarak düşük olması ve üreticilerin tedarik zincirine entegre edilme güçlüğü karşılaşılan zorluklar olarak sıralanabilir. Bu özellikler tedarik zincirlerinin son derece karmaşık olmasına ve izlenebilirliğin güçleşmesine neden olmaktadır. Bu da üreticilerle hammadde üretiminin kalitesini korumak açısından kurulması zorunlu olan, doğrudan iletişimin kurulmasının zorlaşmasına yol açmaktadır. Başka bir deyişle, ticari bir girişimde çok sayıda üretici bulunması organik uygulamalardan uzaklaşılması daha üretim seviyesindeyken olası bulaşma riskini arttırmaktadır.

Bu portalde yer alan eğitim modüllerinde bu risklerin özellikle en önemli ihracat ürünü olan kuru kayısı, çekirdeksiz kuru üzüm, fındık ve incir bakımından nasıl yönetilebileceği daha ayrıntılı bir şekilde ele alınacaktır.

1sayfa

Sayfalar: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20